Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Yn dilyn Suliau Undebol mis Awst, rydym bellach yn cyd-addoli yn y capel gyda nifer cyfyngedig yn y capel ac eraill yn ymuno trwy gyfrwng y teledu yn yr Ystafell Gyfarfod. Rydym yn gweithredu yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru gan gymryd camau rhesymol i leihau’r risg o ledaenu’r feirws. Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau, wedi profi’n bositif, yn aros am ganlyniad prawf neu y mae gwasanaeth Profi, Olrhain Diogelu GIG Cymru wedi dweud wrthynt am hunanynysu, ddod i’r safle.

Mae oedfa bore Sul o’r capel yn cael ei darlledu’n fyw ar Zoom ac yn fendith i’r rhai sy’n methu  neu’n bryderus i ymuno yn y capel. Rhowch wybod os ydych am dderbyn y manylion cysylltu.

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.