Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Fe fu gwasanaethau Zoom yn hynod o fendithiol dros y tri mis diwethaf. Wrth inni symud ymlaen yn raddol i ailagor y capel fe ddaw cyfle inni gyfarfod eto ond dan amodau pur wahanol. Bydd cyfyngu ar y nifer all fod yn y capel a byddwn yn gwneud pob dim posibl i sicrhau diogelwch.

Darllenwch y Dyddiadur i gael blas o’r hyn sydd wedi bod yn digwydd yma ac am fwy o wybodaeth.

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.