Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Mae pethau yn ôl i’r drefn arferol ar gyfer addoliad y Sul ac mae croeso cynnes ichi ymuno efo ni am 10.30 y bore.

Rydym yn gofyn i bawb fod yn ystyriol a chymryd gofal, er hynny. Ceir diheintydd dwylo wrth y fynedfa. Mae’n bosibl cadw pellter yn y capel trwy ddewis eistedd yn y seddau lle mae copïau o Caneuon Ffydd wedi eu gosod. Mae rhai yn dewis gwisgo gorchudd wyneb ond penderfyniad personol yw hynny. Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n arddangos symptomau Covid-19 i beidio dod i’r capel.

Mae oedfa bore Sul o’r capel yn cael ei darlledu’n fyw ar Zoom unwaith y mis ac yn fendith i’r rhai sy’n methu  neu sy’n bryderus i ymuno yn y capel. Rhowch wybod os ydych am dderbyn y manylion cysylltu.

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.