Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Mae croeso cynnes ichi ymuno â ni.

  • Cynhelir gwasanaeth am 10.30 bob bore Sul.
  • Trefnir Sgwrs a Phaned ar y 4ydd dydd Iau o bob mis.

Trefnir amryw o gyfarfodydd eraill ar y cyd gydag eglwysi eraill.

 Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.