Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Rydym yn edrych ymlaen at yr amser y byddwn yn cyfarfod i gyd-addoli yn y capel eto. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal addoliad ar Zoom am 10.00 ar fore Sul. 

Darllenwch y Dyddiadur i gael blas o’r hyn sydd wedi bod yn digwydd yma ac am fwy o wybodaeth.

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.