Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Rydym, bellach, yn cyd-addoli yn y capel gyda nifer cyfyngedig yn bresennol yn y capel. Dilynir canllawiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Trefnir i’r addoliad o’r capel fod ar gael ar Zoom unwaith y mis ar gyfer y rhai sy’n methu mynychu. Edrychwn ymlaen i weld llacio pellach ar y rheoliadau ond mae’n braf cael cyd-addoli a chyfarfod yn y capel unwaith eto.

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.