Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Rydym bellach yn cyd-addoli yn y capel gyda nifer cyfyngedig yn y capel ac eraill yn ymuno trwy gyfrwng y teledu yn yr Ystafell Gyfarfod. Rydym yn gweithredu yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru gan gymryd camau rhesymol i leihau’r risg o ledaenu’r feirws. Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau, wedi profi’n bositif, yn aros am ganlyniad prawf neu y mae gwasanaeth Profi, Olrhain Diogelu GIG Cymru wedi dweud wrthynt am hunanynysu, ddod i’r safle.

Mae oedfa bore Sul o’r capel yn cael ei darlledu’n fyw ar Zoom ddwywaith y mis ac yn fendith i’r rhai sy’n methu  neu’n bryderus i ymuno yn y capel. Rhowch wybod os ydych am dderbyn y manylion cysylltu.

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.