Croeso

Mae aelodau Capel y Rhos yn cyfarfod mewn adeilad newydd a agorwyd ym mis Medi 2008. Daeth capeli Bethlehem a Hermon, Bae Colwyn a Nasareth, Mochdre at ei gilydd i greu’r eglwys newydd.

Addoliad ar Zoom.

Er nad oes hawl inni gynnal addoliad cyhoeddus ar hyn o bryd, mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno efo ni mewn addoliad ar Zoom am 10.00 o’r gloch ar fore Sul. Bydd yr addoliad yn para rhyw hanner awr. Rhowch wybod i’r Parch Helen Wyn Jones os ydych am fwy o wybodaeth. (Gwelwch Cysylltu)

Mae’r Gweinidog yn paratoi Myfyrdod bob wythnos (Gwelwch Dyddiadur)

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu aelodau a chyfeillion newydd pan fydd caniatâd inni addoli yn y capel eto.  

 

Mae Capel y Rhos yn bod er mwyn dathlu cariad Duw yng Nghrist a thystio iddo:

  • mewn addoliad
  • mewn gofal a gwasanaeth
  • mewn cenhadaeth.