Newyddion

Bydd y Parch Trefor Lewis yn gweithredu fel Gweinidog Gwirfoddol Di-Dâl i’r Ofalaeth yn ystod y cyfnod tra yr ydym yn chwilio am Weinidog newydd i ddod atom.

Mae Adroddiad Blynyddol yr eglwys am 2016 wedi ei gyhoeddi ac mae’n dangos bod dros £3,300 wedi ei gasglu tuag at achosion dyngarol yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:  Hosbis Dewi Sant, Cymorth Dŵr Cymru,  Cronfa Macmillan, Shelter Cymru, Tŷ Gobaith,  Cymorth Cristnogol,  Cronfa Alzheimers,  Sefydliad Brenhinol y Badau Achub,  Cymdeithas y Beiblau ac Apêl y Bocsus.  At hynny, cyfrennir yn fisol i’r Banc Bwyd.