Newyddion

28 Tachwedd 2019

Daeth Eluned Yaxley o elusen Ty Gobaith i gyfarfod Sgwrs a Phaned a chafwyd sgwrs hynod o ddifyr am y gwaith arbennig sydd yn cael ei wneud i gefnogi teuluoedd. Cyflwynwyd siec o £500 i’r elusen

8 Rhagfyr 2019

Cyflwynwyd siec o £1,000 i elusen Ymgyrch y Galon sef elw’r Cyngerdd Blynyddol a chasgliad Sgwrs a Phaned yn ystod y flwyddyn. Mwynhawyd y Cyngerdd yn fawr gyda chyfle arbennig iawn i Cai Fôn Davies a Tomos Bohanna gael canu efo Rhys Meirion.

18 Rhagfyr 2019

Cafwyd Gwasanaeth Carolau gyda Band Beulah. Roedd hwn yn arbrawf newydd ac  fe fyddwn yn sicr o gynnal cyfarfod tebyg yn 2020. Roedd y casgliad yn £220 tuag at linell gymorth Gymraeg y Samariaid.