Newyddion

Ymateb i argyfwng yr Wcrain

Anfonwyd dros £1,500 gasglwyd mewn cyfnod byr iawn i apêl DEC/Cymorth Cristnogol i gefnogi’r rhai sydd wedi gorfod ffoi o’u cartrefi yn dilyn y rhyfel yn yr Wcrain. Anfonwyd cyflenwad o nwyddau personol trwy T4U i Rwmania – nwyddau a gasglwyd trwy haelioni aelodau’r capel.

Diolchgarwch

Cafwyd Oedfa Ddiolchgarwch fendithiol ar 10 Hydref 2021 o dan arweiniad ein Gweinidog. Fel mynegiant o’n diolchgarwch, casglwyd nwyddau ar gyfer y Banc Bwyd lleol sy’n ymateb i anghenion rhai o’r rhai mwyaf anghenus yn ein cymuned.