Newyddion

Diolchgarwch

Cafwyd Oedfa Ddiolchgarwch fendithiol ar 10 Hydref 2021 o dan arweiniad ein Gweinidog. Fel mynegiant o’n diolchgarwch, casglwyd nwyddau ar gyfer y Banc Bwyd lleol sy’n ymateb i anghenion rhai o’r rhai mwyaf anghenus yn ein cymuned.

Cymorth Cristnogol

Fel eglwys, rydym wedi ystyried gwaith cyson Cymorth Cristnogol gyda’r rhai mwyaf anghenus ein byd yn hynod o bwysig ac wedi cefnogi’n flynyddol. Yn y sefyllfa bresennol, yn ychwanegol at y gwaith cyson, mae galw am fwy o adnoddau er mwyn gallu rhannu gwybodaeth am beryglon y Coronafeirws a sut i gadw’n ddiogel mewn cymunedau lle mae prinder bwyd, prinder dŵr a diffyg cyfleusterau meddygol. Daw hyn ar amser pan nad yw eglwysi yn gallu ymateb yn y modd arferol.

Gan na fydd yn bosibl inni gynnal ein Bore Coffi blynyddol na gwneud casgliad i gefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol eleni, penderfynwyd anfon £1,000 o gyllid yr eglwys. Gobeithiwn y bydd cyfle inni gynnal gweithgareddau yn hwyrach yn y flwyddyn.