Hanes

Fe fu cryn drafod ynghylch y modd y dylem symud ymlaen er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau sydd gennym. Yn wir fe ddechreuodd y drafodaeth yn ystod y cyfnod pan yr oedd y Parch Trefor Lewis yn Weinidog yma. Cytunodd Bethlehem a Hermon i gyd-addoli o ddechrau 2005 ac fe unodd y ddwy eglwys ar ddechrau 2006. Penderfynodd Nasareth uno o ddechrau 2008. Erbyn agor ein capel newydd, felly, roedd tair eglwys wedi dod at ei gilydd.