Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS MAWRTH 2019

Bore Sul, 31 Mawrth, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

CYFARFODYDD MIS EBRILL 2019

Nos Fercher, 3 Ebrill, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn, cyfarfod agored, anffurfiol i fwynhau paned ac i gynnig syniadau ar gyfer tymor 2019 – 2020. Croeso i bawb.

Bore Sul, 7 Ebrill, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Richard Glyn Jones

Pnawn Llun, 8 Ebrill am 2:00 o’r gloch, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Hebron, Horeb/Disgwylfa ac Ebeneser

Nos Fercher, 10 Ebrill, am 7:00 o’r gloch, Capel Seilo, Llandudno

 • Gwasanaeth Cymun
 • Trefniant Cyfarfod Dosbarth y Glannau
 • Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan

Bore Iau, 11 Ebrill, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sesiwn drafod ar gyfer Gofalaeth Colwyn dan ofal y Parch Helen Wyn Jones. Yn ystod y sesiwn bydd clipiau fideo ” Tri Diwrnod”, gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cael eu dangos. Bydd cyfle i’w gweld ac i drafod gyda’n gilydd neges a gweithgareddau’r Pasg
 • Paned a chroeso cynnes i bawb

Bore Sul, 14 Ebrill, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

Nos Iau, 18 Ebrill, am 7:00 o’r gloch, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Pregethu dan ofal y Parch Helen Wyn Jones

Bore Gwener y Groglith, 19 Ebrill, am 10:30, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Pregethu dan ofal y Parch Gareth Parry

Bore Sul y Pasg, 21 Ebrill, am 7:30 y bore, ar y traeth yn Rhos Point

 • Gwasanaeth cynnar, awyr agored, Sul y Pasg
 • Trefniant Cytûn Colwyn a Rhos
 • Dan arweiniad y Parch Julia Bartholomew
 • Brecwast i ddilyn yn Eglwys URC, Rhos. Croeso i bawb.

Bore Sul y Pasg, 21 Ebrill, am 10:30,Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Tudur Rowlands

Bore Sul, 28 Ebrill, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Eric Greene

Bore Sul, 5 Mai, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Dafydd Andrew Jones

Casgliad arbennig Mis Mawrth

 • Roedd cyfanswm y casgliad at Shelter Cymru yn £108, gyda diolch am bob cyfraniad