Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS TACHWEDD 2018

Bore Sul, 4 Tachwedd, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

Pnawn Llun,  5 Tachwedd, am 2:00 o’r gloch, Capel Horeb

 • Cyfarfod Gweddi Undebol trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa, Hebron ac Ebeneser

Nos Fercher, 7 Tachwedd, am 7:00, Ysgoldy Ebeneser

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
 • “Darllen y pridd a chloddio mewn geiriau”, mentrwn i fyd archaeoleg yng nghwmni Rhys Mwyn

Bore Iau, 8 Tachwedd, rhwng 10:00 a 11:30, Capel y Rhos

 • Sesiwn Drafod ar gyfer Gofalaeth Colwyn dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones. Cynhelir yr ail sesiwn drafod ar y thema “Cynllunio’n Ofalus” wedi ei seilio ar Lyfr Nehemeia ac awgrymir i chi ddarllen yr ail bennod o Nehemeia cyn y sesiwn hon. Paned a chroeso i bawb.

Bore Sul, 11 Tachwedd, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Brian Wright, Cyffordd Llandudno
 • Bydd casgliad arbennig heddiw at Apêl y Bocsys Nadolig Teams 4U

Bore Sul, 18 Tachwedd, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Irfon Parry, Llandudno

Nos Sul, 18 Tachwedd, am 6:00 o’r gloch, Capel Peniel, Deganwy

 • Cymanfa Ganu Unedig Dyffryn Conwy, gyda chorau Lleisiau Llannerch a Henffych, a thonau o waith John Hughes a Morfydd Llwyn Owen

Dydd Llun, 19 Tachwedd hyd Ddydd Gwener 23 Tachwedd

Ysgol Nant y Coed, Ronald Ave, Cyffordd Llandudno, LL31 9EU

 • Wythnos Apêl y Bocsys Nadolig ar gyfer teuluoedd Dwyrain Ewrop
 • Mwy o wybodaeth yn y cyntedd neu gan Iona Williams

Pnawn Iau,  22 Tachwedd, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sgwrs a phaned yng nghwmni Mr Gareth Wynne Jones, Rhuddlan
 • Croeso cynnes i bawb

Bore Sul, 25 Tachwedd, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Gareth Edwards, Deganwy

Casgliad Arbennig Cymorth Cristnogol at Apêl Tsunami Indonesia

 • Anfonwyd siec am £304 at yr apêl, sef casgliadau rhydd mis Hydref
 • Diolch ichi am bob cyfraniad i’r apêl hon

Bore Sul,  2 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch John Tudno Williams, Aberystwyth. Gwneir casgliad arbennig heddiw at y Genhadaeth

Pnawn Llun,  3 Rhagfyr, am 2:00 o’r gloch, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Gweddi Undebol trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Capel y Rhos