Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS IONAWR 2020

Bore Sul, 5 Ionawr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch R. O. Jones

Pnawn Llun, 6 Ionawr am 2:00 o’r gloch, Capel Horeb

 • Cyfarfod Gweddi Undebol dechrau’r flwyddyn, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Hebron, Capel y Rhos a Horeb/Disgwylfa

Bore Iau, 9 Ionawr, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cylch Trafod yr Ofalaeth; y pwnc fydd “Hanes Iago, brawd Ioan, y disgybl.”
 • Croeso cynnes i bawb a phaned ar ddechrau’r cyfarfod.

Bore Sul, 12 Ionawr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan ofal y Parch Helen Wyn Jones

Bore Sul, 19 Ionawr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Dafydd Iwan
 • Gwneir casgliad arbennig at Cymorth Dŵr Cymru (Water Aid Wales)

Pnawn Sul, 19 Ionawr, am 3:00 o’r gloch, Eglwys St. Paul, Bae Colwyn

 • Cynhelir gwasanaeth (dwyieithog) i nodi Wythnos Weddi dros Undod Cristnogol, 18 – 25 Ionawr.  Croeso cynnes i bawb

Pnawn Iau,  23 Ionawr, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sgwrs a phaned yng nghwmni Mrs Ffion Davies, Llanelwy fydd yn sgwrsio am “Iddewiaeth”.  Croeso cynnes i bawb.

Bore Sul, 26 Ionawr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Athro Gareth Lloyd Jones

Bore Sul, 2 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Dennis Davies  

Pnawn Llun, 3 Chwefror, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cyfarfod Gweddi Undebol trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa, Capel y Rhos a Chapel Hebron

Nos Fercher, 5 Chwefror, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
 • Noson yng nghwmni Ms Bethan Jones Parri fydd yn cael y cyfle i “Ddweud ei dweud”.  Llywydd y noson: Mr Gareth Pritchard
 •  Croeso i chi ymuno â ni ar y noson.

Cronfa Elusen Capel y Rhos

 • Nodir yn yr Adroddiad Blynyddol y Suliau y bydd y casgliadau rhydd yn mynd i’r gronfa elusen.  Bydd y gronfa hon yn fodd inni gefnogi elusennau lleol ac i gyfrannu’n gyflym at argyfyngau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol pan fo angen ymateb ar frys.