Dyddiadur

CYFARFODYDD GORFFENNAF AC AWST 2019

Bore Sul,  7 Gorffennaf, am 10:30, Capel y Rhos

  • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Anna Jane Evans
  • Cyhoeddiad am enwebu rhai o aelodau’r eglwys i’w hethol fel blaenoriaid ychwanegol, i’w gynnal Bore Sul 14 Gorffennaf

Bore Sul,  14 Gorffennaf, am 10:30, Capel y Rhos

  • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch O. Gwilym Williams
  • Gwneir casgliad arbennig at waith plant ac ieuenctid Coleg y Bala
  • Yn dilyn pleidlais gadarnhaol ynghylch codi Blaenoriaid, bydd cynrychiolwyr o’r Henaduriaeth yn dod atom heddiw i gynnal pleidlais i ethol Blaenoriaid ychwanegol. Bydd cyfle i’r aelodau fydd yn bresennol i nodi enwau’r rhai maent yn dymuno eu gweld yn dod yn flaenoriaid (does dim cyfyngiad ar y nifer o enwau).  Bydd pob un sy’n derbyn dros hanner y pleidleisiau yn cael ei ethol.

Bore Sul, 21 Gorffennaf, am 10:30, Capel y Rhos

  • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch R. O. Roberts

Bore Sul, 28 Gorffennaf, am 10:30, Capel y Rhos

  • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

GWASANAETHAU UNDEBOL YR HAF

Dydd Sul Amser Capel Pregethwr
4 Awst ??:?? Seion, Llanrwst Oedfa’r Eisteddfod Genedlaethol
11 Awst 10:00 Ebeneser Y Parch Trefor Lewis
18 Awst 10:00 Capel y Rhos Y Parch John Gwilym Jones
25 Awst 10:00 Horeb Mr Owen Morris

Bore Sul, 1 Medi, am 10:30, Capel y Rhos

  • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch John Lewis Jones

Pnawn Llun, 2 Medi am 2:00, Capel Horeb

  • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
  • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa