Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS MEDI 2019

Bore Sul, 1 Medi, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch John Lewis Jones

Pnawn Llun, 2 Medi, am 2:00 o’r gloch, Capel Horeb

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa

Bore Sul, 8 Medi, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun arbennig dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones
 • Gwasanaeth Derbyn aelodau ifanc yn aelodau llawn o’r Eglwys
 • Gwneir casgliad arbennig at waith Cymdeithas y Beibl

Bore Sul, 15 Medi, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Megan Williams

Dydd Mercher, 18 Medi, am 3:00 o’r gloch a 6:30, Capel y Rhos

 • Cyfarfod Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy
 • Cyfarfod y nos yn agored i bawb, ordeinio blaenoriaid newydd a chyfle i longyfarch rhai o flaenoriaid yr Henaduriaeth am eu gwasanaeth hir

Bore Sul, 22 Medi, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Dennis Davies

Pnawn Iau, 26 Medi, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sgwrs a phaned yng nghwmni Tecwyn Jones, Ymchwil y Galon, elusen Capel y Rhos am 2019. Croeso cynnes i bawb

Nos Wener, 27 Medi, am 7:00 o’r gloch, Clwb Criced, Llandrillo yn Rhos

 • Swper y Cynhaeaf ar gyfer yr Ofalaeth. Cyd-gyfarfod am 7:00 i ddechrau’r pryd yn brydlon am 7:30. Manylion gan Mair

Bore Sul, 29 Medi, am 10:30, Capel y Rhos

 • Cadarnheir trefniadau’r Sul hwn erbyn y Sul blaenorol

Pnawn Mercher, 2 Hydref am 2:00 o’r gloch, Capel Peniel, Deganwy

 • Cyfarfod o Gyf-eisteddfod Chwiorydd y Glannau.
 • Ceir anerchiad gan Eirian Roberts, y Bala. Croeso cynnes i bawb.

Nos Fercher, 2 Hydref, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Noson Agoriadol Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
 • Cyngerdd gan Gôr Adlais, Ynys Môn
 • Tocynnau cyngerdd, pris £5, ar gael gan Gwyn a manylion llawn yn y cyntedd. Tocynnau Tymor, pris £5, hefyd ar gael gan Gwyn

Bore Sul, 6 Hydref, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth diolchgarwch dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

Neges ar ran y Parch Helen Wyn Jones

 • Hoffai Helen greu parti canu yr ofalaeth, manylion i ddilyn yn fuan
 • Bydd yr astudiaeth feiblaidd yn ail-ddechrau fis Hydref, manylion i ddilyn

Dyddad i’r dyddiaduron – Nos Sul, 20 Hydref, Capel y Rhos

 • Cyngerdd blynyddol gyda Rhys Meirion ac eraill.  Manylion i ddilyn.