Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS CHWEFROR 2020

Bore Sul, 2 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Dennis Davies  
 • Bydd casgliad rhydd heddiw’n mynd i’r gronfa elusen

Pnawn Llun, 3 Chwefror, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cyfarfod Gweddi Undebol trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa, Capel y Rhos a Chapel Hebron

Nos Fercher, 5 Chwefror, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn  – newid o’r trefniant gwreiddiol
 • Noson yng nghwmni’r Parch Marcus Robinson fydd yn hel atgofion am ei gaplaniaeth yn y llynges
 • Croeso i chi ymuno â ni ar y noson.

Bore Sul,  9 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad ein gweinidog y Parch Helen Wyn Jones
 • NI CHYNHELIR GWASANAETH HEDDIW OHERWYDD Y TYWYDD GARW

Bore Iau, 13 Chwefror, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cylch Trafod yr Ofalaeth; y pwnc fydd “Philip y disgybl”
 • Croeso cynnes i bawb a phaned ar ddechrau’r cyfarfod

Bore Sul, 16 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Huw Tegid
 • Bydd casgliad rhydd heddiw’n mynd i’r gronfa elusen

Bore Sul, 23  Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Brian Wright

Pnawn Iau, 27 Chwefror am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sgwrs a phaned; bydd cyfarfod y pnawn hwn yn anffurfiol, cawn sgwrsio am atgofion cyntaf, bwydydd a hen arferion.
 • Croeso cynnes i bawb, dewch i rannu’ch atgofion

Bore Sul, 1 Mawrth, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Dafydd Rees Roberts
 • Bydd casgliad rhydd heddiw’n mynd i’r gronfa elusen

Pnawn Llun, 2 Mawrth am 2:00, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Ebeneser, Hebron a Chapel y Rhos

Nos Fercher, 4 Mawrth, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Capel y Rhos
 • Manylion ar dudalen 12 yr Adroddiad Blynyddol

Pnawn Gwener, 6 Mawrth, am 2:00 o’r gloch, Capel Hebron

 • Gwasanaeth Dydd Gweddi Byd Eang y Chwiorydd
 • Rhagor o fanylion i ddilyn

Casgliad arbennig Cymorth Dŵr Cymru

 • Anfonwyd siec am £122 at yr elusen hon.  Diolch am bob cyfraniad.