Dyddiadur


Dydd Sul, 3 Rhagfyr am 10.00 yn Bryn Ebeneser, Glan Conwy

Oedfa’r Ofalaeth o dan ofal ein Gweinidog y Parch Helen Wyn Jones.
Pnawn Llun, 4 Rhagfyr am 2.00 yn Hebron, ColwynCyfarfod Gweddi Undebol o dan drefniant Cyngor Eglwysi Colwn.
Dydd Sul, 10 Rhagfyr am 10 30 yng Nghapel y RhosGwasanaeth o dan ofal ein Gweinidog y Parch Helen Wyn Jones.
Nos Fercher, 13 Rhagfyr am 7.00 yn Seilo, LlandudnoGwasanaeth Nadoligaidd o dan drefniant y Cyfarfod Dosbarth.
Dydd Sul, 17 Rhagfyr am 10.00 yn Hebron Colwyn Byddwn yn ymuno ar gyfer Oedfa Nadolig.
Dydd Sul, 24 Rhagfyr am 10.30 yng Nghapel y RhosGwasanaeth o dan ofal yr aelodau.
Bore’r Nadolig am 10.00 yn Ebeneser, Colwyn Gwasanaeth o dan drefniant Cyngor Eglwysi Colwyn. Casgliad i Gymorth Cristnogol.
Dydd Sul, 31 Rhagfyr am 10.30 yng Nghapel y Rhos Gwasanaeth o dan ofal y Parch Eric Jones.