Dyddiadur


Dydd Sul, 4 Rhagfyr am 10.00 yn Bryn Ebeneser, Glan Conwy

Oedfa’r Ofalaeth o dan ofal ein Gweinidog, y Parch Helen Wyn Jones.
Dydd Llun, 5  Rhagfyr am 2.00 yng Nghapel y RhosCyfarfod Adfent Undebol – Trefniant Cyngor Eglwysi Colwyn
Nos Fercher, 7 Rhagfyr am 7.00 yn Bryn EbeneserCyfarfod Dosbarth – Gwasanaeth Nadolig.
Dydd Sul, 11 Rhagfyr am 10.30 yng Nghapel y RhosOedfa Gymun o dan ofal ein Gweinidog, y Parch Helen Wyn Jones.
Nos Fawrth, 13 Rhagfyr am 7.00 ar ZoomCymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn. Noson yng nghwmni’r cyn Archdderwydd y Prifardd Christine James.
Nos Fercher 14 Rhagfyr am 7.00 yng Nghapel y RhosGwasanaeth Carolau gyda Band Beulah.
Dydd Sul, 18 Rhagfyr  am 10.00 yn Hebron, ColwynByddwn yn ymuno ar gyfer Oedfa Nadoligaidd.
Dydd Sul, 25 Rhagfyr am 10.30 yng Nghapel y Rhos
Oedfa Gymun ar Fore’r Nadolig o dan ofal ein Gweinidog, y Parch Helen Wyn Jones. (Trefniant Cyngor Eglwysi Colwyn) Casgliad at waith Cymorth Cristnogol.