Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS MEHEFIN 2019

Bore Sul, 2 Mehefin, am 10:00 o’r gloch, Capel Hebron

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

Pnawn Llun, 3 Mehefin, am 2:00 o’r gloch, Capel Hebron

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Capel y Rhos, Ebeneser a Hebron

Bore Sul, 9 Mehefin, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones
 • Cyhoeddiad cyntaf am y bleidlais i ofyn barn aelodau’r eglwys ynghylch ethol blaenoriaid ychwanegol

Pnawn Sul, 9 Mehefin, o 1:00 o’r gloch

Pererindod yng nghwmni aelodau’r Ofalaeth

 • Cychwyn yn brydlon o Gapel y Rhos am un o’r gloch i gyrraedd Llanrhaeadr, ger Dinbych, erbyn 2:00 o’r gloch.
 • Ymweld yno ag Eglwys Sant Dyfnog dan arweiniad Mr Phil Williams sy’n aelod yn yr eglwys ac yn arbenigwr ar hanes yr eglwys unigryw hon.
 • Ymlaen i’r Eglwys Wen ger Dinbych i fwynhau rhagor o hanes yr ardal.
 • Swper yng Ngwesty Bod Erw, Llanelwy am 5:00 o’r gloch.
 • Mae’r holl fanylion ar daflen bwrpasol ar gael gan Mair.

Bore Iau, 13 Mehefin, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sesiwn drafod yr Ofalaeth dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones.
 • Bydd cyfle i bawb rannu eu hoff adnodau ac emynau yn ystod y cyfarfod olaf cyn yr haf. Bydd paned a chroeso cynnes i bawb.

Bore Sul, 16 Mehefin, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr T. Alun Williams
 • Ail gyhoeddiad am y bleidlais i ofyn barn aelodau’r eglwys ynghylch ethol blaenoriaid ychwanegol

Bore Sul, 23 Mehefin, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Cath Williams
 • Cynhelir y bleidlais gudd i ofyn barn aelodau’r eglwys ynghylch ethol blaenoriaid ychwanegol

Bore Sul, 30 Mehefin,  am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Ifor ap Gwilym

Bore Sul, 7 Gorffennaf, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Anna Jane Evans

Bore Coffi Cymorth Cristnogol Mis Mai

 • Casglwyd £475 yn y bore coffi at Apêl Cymorth Cristnogol eleni.
 • Gyda llawer o ddiolch i bawb fu’n trefnu, helpu a chefnogi.
 • Ceir cyfanswm terfynol yr apêl yn nhaflen mis Gorffennaf