Ymddeoliad y Parch R. J. Owen Griffiths. Dyma’r rhai gymerodd ran yn y cyfarfod yn Hebron 25 Mehefin 2016

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA